Chơi Game thầy đồ dạy học | GameDanGianViet.comGame thầy đồ dạy học

Game thầy đồ dạy học

Nhiệm vụ của bạn là chấm điểm cho các câu trả lời của học trò.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để kéo và thả các câu trả lời vào ô đúng hoặc sai tương ứng với giá trị đúng sai của chúng.

Đăng nhập


Tặng ngay 500.000 XU khi đăng nhập bằng tài khoản FACEBOOK!