Cước sắc trong chơi chắn.

Cước sắc trong chơi chắn.

Chào các bạn hôm nay mình xin được góp một bài viết vui do mình tìm kếm được đó là các cước sắc trong chơi chắn. Những bạn biết chơi chắn có thể đã bắt gặp đâu đó các cước hô này vì mình thấy khá hay và thú vị nên muốn chia sẻ với các bạn:

Trong chắn học có nhiều cước sắc, thường là các cước sau.
1. Bài đen xì cả thì gọi là bạch định
2. Bài có 8 cây đỏ thì gọi là 8 đỏ
3. Lèo = Cửu vạn, bát sách, chi chi
4. Tôm = Tạm vạn, tam sách, thất văn
5. Thiên khai = 4 quân giống nhau
6. Chíu = có 3 quân giống nhau, ăn thêm một quân nữa
7. Bòn = Hai lần ăn cùng một quân tạo thành 2 đôi
8. Bạch thủ = 5 chắn tròn bài, bốc lên một con tạo thành chắn thứ 6
9. Trì =Ù tại cửa
10. Thập thành = 10 chắn
11. Xuông =Không có các cước trên trong bài thì gọi là xuông
12. Thông = Ù hai ván liền nhau
Khi ù thì trong bài chắn có cước nào trong số các cước trên thì h